Varför har vi midsommarstång?

Troligen så kommer midsommarstången till Sverige från Tyskland under medeltiden. Kransar och tvärslå dök upp under början av 1800-talet på lantgodsen och de högre stånden. Att tvärslån bildar ett kors samt kransarna runt om den gör att det finns de som antyder att den har  religiösa innebörder. Andra säger att det skulle vara fallossymbol med tanke på kransarna runt stammen. Dock stämmer inte det sista, det har forskats på det och det finns inga elägg för att människor associerat midsommarstången med en fallos.

Majstång är en benämning som var vanlig fram till 1970- och 1980-talen. Det beror på att ordet maja betyder att pryda, löva och syftar på att midsommarstången kläds med skir grönska för att uttrycka sitt hopp om en god sådd och skörd. Det har alltså inget med maj månad att göra.

9 Jun 2020