Jason och argonauterna

Jason och argonauterna förekommer i den grekiska mytologin. Jason var en tessalisk prins och en av de mest kända hjältarna i den grekiska mytologin. Det han är mest förknippat med är genom legenden om det gyllene skinnet. Han fick i uppdrag att hämta detta och under färden dit fick han genomlida en mängd strapatser på havet tillsammans med argonauterna.

Argonauterna var de sjömän som fanns med på skeppet Argo och förutom Jason utgjordes de av Admetos, Amphion, Herakles, Kastor, Nestor, Orfeus, Peleus och Polydeukes. Skeppet var förtrollat av gudarna, vilka var välvilliga till Jasons ambitioner.

Det var kung Pelias som ska gett uppdraget till Jason att hämta det gyllene skinnet. Det hela berodde på att kungen fått ett bud där det stod om att han skulle få besök av en yngling med bara en enda sandal på foten och denna person ville kungen ont. Jason kom till kungen och hade då tappat sin sandal då han korsat en flod. Jason besökte kungen för att kräva sin rättmätiga plats på tronen.

Under falskt föregivande erbjöds Jason tronen av Pelias, men ombads dessförinnan visa sig värdig genom att hämta det gyllene skinnet.

Dock var detta ett omöjligt uppdrag, eftersom det enligt rykten sas att skinnet fanns i Kolchis, vilket var på andra sidan Svarta havet och betraktades som världens ände.

Under färden mot Kolchis så möttte Jason och argonauterna den blinde siaren Fineus som var en viktig länk för att hitta det gyllene skinnet. De hjälpte honom med harpyor, flygande fågelvarelser med kvinnohuvuden som terroriserade honom. 

Därefter händer det en hel del annat under färden innan de når Kolchis. Men det tar inte slut med det svåra. Nu fick Jason hantera två eldsprutande tjurar och därefter den drake som vaktade skinnet. Gudarna ser även till att kungen Aites dotter Medea blir förälskad i Jason. Medea underlättar Jasons vedermödor genom avgörande råd och överlämnar en trolldryck som gör honom temporärt osårbar.

Jason får tag på skinnet och lämnar sedan i en hast Kolchis förföljda av ett annat skepp. De hinner dock undan. Argonauterna undkommer sedan ytterligare hot på återfärden, bland annat berättar legenden om hur de lyckas passera sirenernas ö genom att Orfeus med sin lyra överröstar dessas förtrollade sånger.

Väl hemkommen kunde Jason uppvisa det gyllene skinnet för Pelias, men denne sviker sitt löfte om att låta Jason överta tronen. Medea visar då på nytt prov på sin list och lurar Pelias döttrar att mörda honom.

Jason och Medea får två barn, Mermeros och Freres. Dock kom Jason finna större intresse i Kreusa, dotter till kung Kreon. Medea såg dock till att hämnas genom att skänka en förgiftad bröllopsklänning som fick Kreusas hud att brännas så svårt att hon avled.

Medea, som i de grekiska berättelserna framstår som en synnerligen brutal kvinna lät också döda makens och sina egna barn som ett ytterligare straff för hans svek. 

7 Aug 2020