Argo Konst

Min blogg, den handlar om det jag gillar att ägna mig åt och det är dels konst, dels mytologi, främst då grekisk sådan. Argo, som bloggen tar namn från är taget av Skeppet Argo (Argo Navis på latin). Det var en av de 48 stjärnbilderna på Ptolemaios lista över stjärnbilder i hans samlingsverk Almagest. Stjärnbilden representerade det skepp som Jason och argonauterna använde i den grekiska mytologin.

Jag är ingen erkänd konstnär, utan jag målar mest för min egen skull. Dock finns det väl en önskan någonstans att nå ut med min konst, till en bredare publik.

Jag jobbar dock på ett universitet och undervisar bland annat i konsthistoria. Det är ett jobb jag trivs bra med.

Denna bloggen kommer jag att använda som en kanal för mina intressen, stora som små. Det kommer även vara reflektioner över saker jag funderar på, saker jag tycker och över livet i sig. 

Pablo Picasso

10 Oct 2020

En av världens mest kända konstnärer, är Pablo Ruiz Picasso. Hans fullständiga namn var Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso. Han föddes 25 oktober 1881 i Málaga i Andalusien och dog den 8 april 1973 i Mougins i Provence.

Det var av sin far, som var bildlärare som Picasso lärde sig grunderna i bildkonsten. Bland annat figurteckning och målning med olja. Redan i unga år visade han sig vara en skicklig konstnär. Hans första kända oljemålning Picador målade han 1889.Vid tio års ålder började Pablo signera sina målningar med sin mors flicknamn Picasso.

Picasso studerade den mesta delen i Barcelona där han även bodde mellan 1895–1904. Det vid flera olika konstskolor, många gånger vid de skolor där hans far arbetade.

Olika perioder i Picassos liv

Picasso har haft många olika perioder i sina målningar. Målningarna från 1901–1904, "den blå perioden", har i huvudsak fattiga och lidande människor som motiv. 1904 bosatte sig Picasso i Paris och det var nu den "rosa perioden" som gällde.

Picasso var även den som tillsammans med Georges Braque utvecklade konststilen kubismen. Huvudperiod för denna tid var 1907 till 1914. Som konstriktning kom den närmare att definieras av Guillaume Apollinaire.

De arbeten Picasso utförde från 1914 hade alla ursprung ur kubismen och det jobbade han men fram till 1921. Senare kom han även att ägna sig åt surrealismen. Picasso deltog i den första surrealistutställningen i Paris 1925. Även skrifter av honom brukar räknas till den officiella surrealistlitteraturen. Du kan även testa surrealistiska slots på casino, läs mer om det i denna casinoguide

Picasso har även verkat som skulptör. Picasso lämnade Paris 1945 och bodde därefter i Antibes, Vallauris (1948–1958) och Vauvenargues.

Konst på utställningar

Det finns flera museer, tillägnade Picasso. I Antibes finns ett Picassomuseum, Musée Picasso Antibes med foton från Picassos liv. Det finns också ett Picassomuseum i Paris, Musée Picasso, ett i Vallauris på franska rivieran, Musée National Picasso, och ytterligare ett i Barcelona, Musée Picasso. År 2003 öppnade Picassos släktingar ett museum i hans födelsestad Malaga i Andalusien, Museo Picasso Málaga. 

Guernica

”Guernica” är en av Pablo Picassos mest berömda och fängslande målningar. Den skildrar bombningen av den baskiska staden Guernica under spanska inbördeskriget. Målningen var färdig i juni 1937 och visades första gången i samband med världsutställningen i Paris senare samma år. Tavlan finns på Museo Reina Sofia i Madrid och är stor, den mäter mått 3,49 x 7,76 meter. Med denna målning så tog Picasso öppet ställning för den spanska och demokratiska republikens sak. Guernica, är en protest mot bombningen av en helt oförberedd civilbefolkning i den baskiska staden Guernica av tyska, nationalsocialistiska bombplan på Francos sida i spanska inbördeskriget. Målningen utgör en passionerad förening av såväl kubistiska som surrealistiska stildrag och en behärskad, subtil färgskala i en komponerad, symbolisk allegori. Den visades på världsutställningen i Paris 1937.

Jason och argonauterna

7 Aug 2020

Jason och argonauterna förekommer i den grekiska mytologin. Jason var en tessalisk prins och en av de mest kända hjältarna i den grekiska mytologin. Det han är mest förknippat med är genom legenden om det gyllene skinnet. Han fick i uppdrag att hämta detta och under färden dit fick han genomlida en mängd strapatser på havet tillsammans med argonauterna.

Argonauterna var de sjömän som fanns med på skeppet Argo och förutom Jason utgjordes de av Admetos, Amphion, Herakles, Kastor, Nestor, Orfeus, Peleus och Polydeukes. Skeppet var förtrollat av gudarna, vilka var välvilliga till Jasons ambitioner.

Det var kung Pelias som ska gett uppdraget till Jason att hämta det gyllene skinnet. Det hela berodde på att kungen fått ett bud där det stod om att han skulle få besök av en yngling med bara en enda sandal på foten och denna person ville kungen ont. Jason kom till kungen och hade då tappat sin sandal då han korsat en flod. Jason besökte kungen för att kräva sin rättmätiga plats på tronen.

Under falskt föregivande erbjöds Jason tronen av Pelias, men ombads dessförinnan visa sig värdig genom att hämta det gyllene skinnet.

Dock var detta ett omöjligt uppdrag, eftersom det enligt rykten sas att skinnet fanns i Kolchis, vilket var på andra sidan Svarta havet och betraktades som världens ände.

Under färden mot Kolchis så möttte Jason och argonauterna den blinde siaren Fineus som var en viktig länk för att hitta det gyllene skinnet. De hjälpte honom med harpyor, flygande fågelvarelser med kvinnohuvuden som terroriserade honom. 

Därefter händer det en hel del annat under färden innan de når Kolchis. Men det tar inte slut med det svåra. Nu fick Jason hantera två eldsprutande tjurar och därefter den drake som vaktade skinnet. Gudarna ser även till att kungen Aites dotter Medea blir förälskad i Jason. Medea underlättar Jasons vedermödor genom avgörande råd och överlämnar en trolldryck som gör honom temporärt osårbar.

Jason får tag på skinnet och lämnar sedan i en hast Kolchis förföljda av ett annat skepp. De hinner dock undan. Argonauterna undkommer sedan ytterligare hot på återfärden, bland annat berättar legenden om hur de lyckas passera sirenernas ö genom att Orfeus med sin lyra överröstar dessas förtrollade sånger.

Väl hemkommen kunde Jason uppvisa det gyllene skinnet för Pelias, men denne sviker sitt löfte om att låta Jason överta tronen. Medea visar då på nytt prov på sin list och lurar Pelias döttrar att mörda honom.

Jason och Medea får två barn, Mermeros och Freres. Dock kom Jason finna större intresse i Kreusa, dotter till kung Kreon. Medea såg dock till att hämnas genom att skänka en förgiftad bröllopsklänning som fick Kreusas hud att brännas så svårt att hon avled.

Medea, som i de grekiska berättelserna framstår som en synnerligen brutal kvinna lät också döda makens och sina egna barn som ett ytterligare straff för hans svek. 

Varför har vi midsommarstång?

9 Jun 2020

Troligen så kommer midsommarstången till Sverige från Tyskland under medeltiden. Kransar och tvärslå dök upp under början av 1800-talet på lantgodsen och de högre stånden. Att tvärslån bildar ett kors samt kransarna runt om den gör att det finns de som antyder att den har  religiösa innebörder. Andra säger att det skulle vara fallossymbol med tanke på kransarna runt stammen. Dock stämmer inte det sista, det har forskats på det och det finns inga elägg för att människor associerat midsommarstången med en fallos.

Majstång är en benämning som var vanlig fram till 1970- och 1980-talen. Det beror på att ordet maja betyder att pryda, löva och syftar på att midsommarstången kläds med skir grönska för att uttrycka sitt hopp om en god sådd och skörd. Det har alltså inget med maj månad att göra.

8 konststilar genom tiderna

18 May 2020

Genom historien har ett antal konststilar och epoker vuxit fram, försvunnit och sedan kommit tillbaka igen. Många gånger är det så att konstens uttryck hör samman med hur det politiska läget sett ut i Europa. Sedan är det vanligt att nästan alla konststilar är en reaktion till den föregående stilen.

Renässansen 1400-talet till 1500-talet

Renässansen som konstinriktning har sitt ursprung i Italien. Glansdagarna för högrenässansen var under slutet av 1400-talet fram till början på 1500-talet. Under denna tid var renässansen som störst i Europa. Dock har konststilen inspirerat konstnärer under längre tid än då. Måleriet under denna tid var förfinat och med mycket detaljer. Några av de mest kända konstnärer var Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael.

Barocken 1500-talet till 1600-talet

Även Barocken har sitt ursprung i Italien. Barocken var dock mycket mer pompös och svulstig jämfört med renässansens förfinade uttryck. Viktiga inslag i många barockmålningar var dramatik och rörelse. Konststilen skiljer sig dock åt beroende på var i Europa konstären fanns. 

Rokokon 1700-talet

Rokoko var som störst vid mitten av 1700-talet. Denna  konstinriktning bygger mycket på barockstilen men hade ett mjukare uttryck än barockens dramatik och skärpa. Ofta blev målningarna drömlika eftersom att man mjukade upp konturerna samt hade en kallare färgskala. 

Nyklassicismen 1750 -1820-tal

Som en reaktion mot rokokon uppstod nyklassicismen i slutet av 1700-talet. Denna stil inspirerades en hel del av grekisk-romersk ideal och motiv. Konturer och kontraster blev åter igen tydliga. Motiven var ofta kejsare samt en slags idoldyrkan av mäktiga män.

Romantiken 1700-talets slut till mitten av 1800-talet

Romantiken som konststil var en reaktion mot upplysningstidens naturvetenskapliga tänk som präglade 1700-talet. Förnuft och materialism var det som Upplysningen främst fokuserade på. Romantiken satsa mer på att fokusera på känslor och väsen. Det var viktigt att ha rätt känsla och under denna period var motiven ofta  konstnärens fantasier, berättelser och exotiska platser.

Realismen 1800-talets slut

Som en revolution mot romantikens svävande känsloideal och dramatik kom Realismen. Denna stil fokuserade mer på att avbilda föremål och situationer precis som de var och det utan att vare sig överdriva eller försköna motiven. Det blev mer fokus på det fula i vardagen och många motov bestod av vardagssituationer och män som arbetade.

Impressionismen 1900-talets början

Impressionismen karaktäriseras av nya sätt att använda färg och textur. I denna stil ser man tydliga penseldrag och färgfläckar. Man valde att använda komplementfärger vilket syns tydligt när man kommer nära, men som ger ett väldigt naturligt intryck på håll. Det istället för att bryta färgerna, alltså blanda färger för att få ljusa och mörka nyanser. Impressionisterna arbetade mycket med att fånga det naturliga ljuset i landskap.

Expressionismen 1920-tal

Expressionismen tog fart i Tyskland i början av 1920-talet och syftade till att ge uttryck för en viss känsla eller tanke. Denna stil var mer av ett individuellt perspektiv och var en motreaktion mot bland annat impressionismen. Nu avbildade man inte längre en viss tid utan förvrängde verkligheten för att ge motivet ett uttryck för en viss känsla eller fantasi.