8 konststilar genom tiderna

Genom historien har ett antal konststilar och epoker vuxit fram, försvunnit och sedan kommit tillbaka igen. Många gånger är det så att konstens uttryck hör samman med hur det politiska läget sett ut i Europa. Sedan är det vanligt att nästan alla konststilar är en reaktion till den föregående stilen.

Renässansen 1400-talet till 1500-talet

Renässansen som konstinriktning har sitt ursprung i Italien. Glansdagarna för högrenässansen var under slutet av 1400-talet fram till början på 1500-talet. Under denna tid var renässansen som störst i Europa. Dock har konststilen inspirerat konstnärer under längre tid än då. Måleriet under denna tid var förfinat och med mycket detaljer. Några av de mest kända konstnärer var Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael.

Barocken 1500-talet till 1600-talet

Även Barocken har sitt ursprung i Italien. Barocken var dock mycket mer pompös och svulstig jämfört med renässansens förfinade uttryck. Viktiga inslag i många barockmålningar var dramatik och rörelse. Konststilen skiljer sig dock åt beroende på var i Europa konstären fanns. 

Rokokon 1700-talet

Rokoko var som störst vid mitten av 1700-talet. Denna  konstinriktning bygger mycket på barockstilen men hade ett mjukare uttryck än barockens dramatik och skärpa. Ofta blev målningarna drömlika eftersom att man mjukade upp konturerna samt hade en kallare färgskala. 

Nyklassicismen 1750 -1820-tal

Som en reaktion mot rokokon uppstod nyklassicismen i slutet av 1700-talet. Denna stil inspirerades en hel del av grekisk-romersk ideal och motiv. Konturer och kontraster blev åter igen tydliga. Motiven var ofta kejsare samt en slags idoldyrkan av mäktiga män.

Romantiken 1700-talets slut till mitten av 1800-talet

Romantiken som konststil var en reaktion mot upplysningstidens naturvetenskapliga tänk som präglade 1700-talet. Förnuft och materialism var det som Upplysningen främst fokuserade på. Romantiken satsa mer på att fokusera på känslor och väsen. Det var viktigt att ha rätt känsla och under denna period var motiven ofta  konstnärens fantasier, berättelser och exotiska platser.

Realismen 1800-talets slut

Som en revolution mot romantikens svävande känsloideal och dramatik kom Realismen. Denna stil fokuserade mer på att avbilda föremål och situationer precis som de var och det utan att vare sig överdriva eller försköna motiven. Det blev mer fokus på det fula i vardagen och många motov bestod av vardagssituationer och män som arbetade.

Impressionismen 1900-talets början

Impressionismen karaktäriseras av nya sätt att använda färg och textur. I denna stil ser man tydliga penseldrag och färgfläckar. Man valde att använda komplementfärger vilket syns tydligt när man kommer nära, men som ger ett väldigt naturligt intryck på håll. Det istället för att bryta färgerna, alltså blanda färger för att få ljusa och mörka nyanser. Impressionisterna arbetade mycket med att fånga det naturliga ljuset i landskap.

Expressionismen 1920-tal

Expressionismen tog fart i Tyskland i början av 1920-talet och syftade till att ge uttryck för en viss känsla eller tanke. Denna stil var mer av ett individuellt perspektiv och var en motreaktion mot bland annat impressionismen. Nu avbildade man inte längre en viss tid utan förvrängde verkligheten för att ge motivet ett uttryck för en viss känsla eller fantasi.

18 May 2020